profier

Åpenhetsloven

Sist oppdatert 6. oktober 2023

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Gjelsten Bolig AS med tilhørende datterselskaper, Neptune Properties AS og Profier AS, arbeider på flere ulike måter med å ivareta menneskerettigheter og bærekraft i egen virksomhet og hos våre leverandører. I forbindelse med åpnehetsloven har Gjelsten Bolig innført følgende rutiner:

  • En nedsatt intern arbeidsgruppe i Gjelsten Bolig bestående av 4 personer som håndterer rutiner og etterlevelse av Åpenhetsloven
  • Ved inngåelse av kontrakter må leverandører signere at de følger Åpenhetsloven og dokumentere hvordan denne etterleves
  • Årlig rapportering fra våre leverandører på håndtering av Åpenhetsloven, gjennomførte aktsomhetsvurderinger med risikovurdering og dokumentasjon av tiltak dersom man finner brudd på menneskerettigheter og / eller anstendige arbeidsforhold
  • En årlig redegjørelse på selskapets etterlevelse av Åpenhetsloven og gjennomførte aktsomhetsvurderinger signert av selskapets styre som offentliggjøres på hjemmesiden (Last ned dokumentet under)

Informasjonsforespørsler knyttet til Gjelsten Bolig sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til post@gjelstenbolig.no
Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven i emnefeltet.