profier

Deleie


Spleis deg inn på boligmarkedet med Coo!

I Hagejordet tilbyr vi Deleie til alle våre boligkjøpere.

Har du betjeningsevne, men mangler egenkapital? Nå tilbyr vi Deleie i samarbeid med Coo - hvor de spleiser på leiligheten sammen med deg. Nedenfor finner du et priseksempel på hvordan Coo kan hjelpe deg til å kjøpe leilighet eller rekkehus i prosjektet.

Hvordan funker det?


  • Leietaker: Coo hjelper deg fra å være leietaker til å bli deleier. Coo bidrar med inntil 70% av den egenkapitalen bankene krever at du må ha selv.
  • Deleier: Coo stiller som medansvarlig på lånet. Du disponerer selvfølgelig hele boligen selv, og betaler en leie for den andelen Coo eier.
  • Eier: Gjennom avdrag og forventet prisutvikling over tid, vil du gradvis spare opp nok egenkapital og bli 100% boligeier.

Om du har spørsmål kan du booke tid med Coo for en uforpliktende prat: