profier

Dobbeltboligforsikring

En garanti mot doble bokostnader dersom du ikke får solgt din nåværende bolig


Flere av boligene i prosjektet selges med dobbeltboligforsikring. Dette gjelder alle usolgte leiligheter i Bygg A og Bygg E, samt usolgte rekkehus i Bygg F og Bygg G.

Forsikringen gir Kjøper en garanti mot doble bokostnader dersom det tar tid å selge nåværende primærbolig. Det er Selger som har tegnet og betaler for forsikringen, i dette tilfellet Hagejordet Utvikling AS, eid av Profier AS. 

Forsikringen gjelder fra budaksept. Forsikringen dekker faktiske ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av den nye. Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter).  

Forsikringen har ingen egenandel, kun en karenstid på 3 måneder. Den er gyldig i 12 måneder etter overtakelse, og kjøper må oppfylle følgende to krav for å få utbetaling gjennom forsikringen:

1. Overtatt ny bolig.
2. Forsøkt selge boligen gjennom eiendomsmegler i minst tre måneder.  

Forsikringen opphører en måned etter budaksept, og kjøper må akseptere bud på sin usolgte bolig innenfor 90 % av markedsført prisantydning. Dersom bud innenfor denne grensen ikke aksepteres, bortfaller muligheten for erstatning. Ytterligere informasjon følger av produktark vedlagt i salgsoppgave.